Handelsbetingelser 

Tilmelding / Betaling  

Tilmelding sker via foreningens hjemmeside.  

Der kan betales med Dankort, Visakort og Mastercard

For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år. 
For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år. 

Kontingent kan betales forud når tilmeldingen åbner, eller senest efter én prøvetime. Ved forudbetalt kontingent er man sikret en plads på det pågældende hold. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden.  Bemærk at der skal bookes tid til prøvetime som koster 25 kr. i administrationsgebyr og som ikke kan refunderes. 

Ved fortrydelse refunderes kontingentet kun inden fjerde træningsgang. Efter dette refunderes kontingentet ikke. 

Ved tilmelding efter 1/10, betales kontingent senest 6 dage efter start - kontingentet refunderes ikke. 
Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af BSG blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt. 

Ved årsskiftet nedreguleres priserne med 50% på de hold, der fortsat har åbent for tilmelding.  
Undtaget er hold hvor der kan betales pr. træningsgang. 

 

Reklamationsret 


Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af BSG ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige. 

Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen. Bestyrelsen kan kontaktes på kasserer@bsg.dk. 
 
Forbehold og priser 
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen ind til sæsonstart. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl. 

Der er mulighed for tilmelding, så længe holdet er åben og der er plads. Er der ikke plads kommer man på venteliste. Der oprettes ikke ventelister forud for den kommende sæson.  

 

Fotografering 


Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træninger. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR-øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til BSG’s bestyrelse. Se i øvrigt foreningens sociale medier politik på vores hjemmeside.  
  

 

Aftaleperiode 


Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk. 
 

 

Opsigelse 

Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende: 
- Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen 
- Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser. Se i øvrigt BSG’s vedtægter.  
 
 

Bestyrelsen BSG, juli 2023

Vores sponsorer